Société Générale法国兴业银行 《C'est vous l'avenir》

欧美/法国/品牌形象/温馨
 1208  95  51

视频标签

 • 欧美
 • 法国
 • 品牌形象
 • 温馨
 • 动感
 • 时尚
 • 青春
 • 科技
 • 欢乐
 • 酷炫
 • 高端
 • 脚步
 • 前进
 • 进步
 • 城市风光
 • 公路道路街道
 • 餐厅餐馆
 • 学校校园
 • 办公场所
 • 大量人群
 • 青壮年男性
 • 青年女性
 • 实景拍摄
 • 棚内拍摄
 • 三维动画
 • CG特效
 • 红视子字幕
 • 多场景串联
 • 卡通
 • 虚拟人物
 • 动画与真人实景
 • 金融保险
 • 银行
 • 糖果
 • 童话
 • VR眼镜
 • 机器人
 • 摔倒
 • 建筑工人
 • 雪地
 • 宇航员
 • 南极
 • 人物
 • 励志
 • 行走

视频介绍

人类,是推动世界前进的力量!

Directed by: Antoine Bardou-Jacquet
Produced by: Partizan
DOP: Matias Boucard

相关评论